حسین تمجید

اردبیل 1350 | لیسانس نقاشی ، جهاد دانشگاهی ، کرج  1384

نمایش انفرادی : جذابیت پنهان، گالری هم، تهران 1397 |  یاد بعضی نفرات ، گالری هما، تهران 1394| کارت ملی ، گالری هما ،  ...قضاوت واپسین | راشین قربی
قضاوت واپسین | راشین قربی

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com