نسرین برکت

بهبهان1346 | لیسانس حسابداری ، دانشگاه تهران 1368 
 
نمایش انفرادی: غرب واقعی، گالری هما، تهران،۱۳۹۳ | مجموعه آثار، گالری آرت پیپل، سانفرانسیس ...


سری نقاشی از نقاشی | بهاره بابایی
سری نقاشی از نقاشی | بهاره بابایی

homanet | Iran contemporary art   
    

همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com