فرشید شفیعی

 تهران 1347 | لیسانس گرافیک، دانشگاه آزاد ، تهران | فوق لیسانس انیمیشن ، دانشگاه هنر ، تهران

انفرادی : نگران نباش بوکوفسکی ، گالری هما ، تهران 1393 | مجموعه نقاشی ، گالری نگاه ، ...هفته طراحی سوم
هفته طراحی سوم

homanet | Iran contemporary art   
    

همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com