ارسیا مقدم

تهران 1351 | لیسانس ماشین های کشاورزی ، دانشگاه تهران 1375

نمایش انفرادی : نقاشی بدون جنجال، گالری هما، تهران 1400 | دنیا بدون چند تا چیز، گالری هما، تهران 1399 | مناظر، دومین دوره&z ...می‌دانیم و نمی‌دانیم | غزل مروی
می‌دانیم و نمی‌دانیم | غزل مروی

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com