سیما شاهمرادی

 

 اصفهان 1351 | لیسانس نقاشی ، دانشکده پردیس، اصفهان 1375 | فوق لیسانس نقاشی ، دانشگاه هنر ، تهران 1379

نمایش انفرادی :  بر گردن ماه ، گالری هما ، تهران 1394  ...قلبم اینجاست ، کجا بروم؟ | حمزه فرهادی
قلبم اینجاست ، کجا بروم؟ | حمزه فرهادی

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com