حمزه فرهادی

 اهواز 1361 | نقاشی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز 1385

انفرادی : سری قلبم اینجاست ، کجا بروم ؟ ، گالری هما ، تهران 1394 | گاگریوه برای مرکاوا 2 ، موزه هنرهای معاصر اهواز ، اهو ...بعضی وقت ، بعضی مردم | حسین تمجید
بعضی وقت ، بعضی مردم | حسین تمجید

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com