بهرام غنچه پور

 همدان 1363

کارشناسی ارشد نقاشی ، دانشگاه هنر، تهران 1390| کارشناسی نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران 1388

انفرادی: سری در تعادلی عالی، گالری هما، تهران 1396| سری ژیومتری، گالر ...خیابان ریوولی | علیرضا آستانه
خیابان ریوولی | علیرضا آستانه

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com