هنرمندان اين نمايشگاه
عذرا عقیقی بخشایشی

1347 قم | درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران 1363| لیسانس گرافیک ،1373

نمایش انفرادی: سری منشآت ، گالری هما ، تهران 1393 | گالری هما ،تهران 1391 | مجموعه آثار ، گالری هما، تهران&nbs ...