عکس اندرونی

صادق تیرافکن

 دراین نمایشگاه كه به كوشش آرمان استپانیان جمع آوری شده است، عكس هایی از صادق تیر افكن، رعنا جوادی، گوهر دشتی، محسن راستانی، ندا رضوی پور، نازلی عباس پور، شادی قدیریان، بابك كاظمی، سارا كربلایی، آنگینه گالستانیان، فرشید مثقالی، مهدی مقیم نژاد، شبنم نجیمی، غزاله هدایت ،پیمان هوشمندزاده و استپانیان به نمایش درمی آید .                                     

 یادداشتی بر مجموعه عکس اندرونی |  شهروز نظری

عکس امروز ایران واقعیت را ثبت نمی کند، واقعیت خود را بازیابی می کند. بی تردید گریز از  مستندات، ریشه در معذورات تاریخی و سیاسی و نیز محدودیت های فرهنگ جامعه ی ایرانی دارد ، اما فراتر از چنین ابعادی این اتفاق می تواند عکس العملی عمیق تر از واکنش نسبت به محذورات باشد ؛ شاید عکاس ، ناکام از یافتن آرمانهایش در واقعیت، آن را به دلخواهش دوباره سازی می کند. غرض آنکه می توان ابعاد دیگری از این پدیده را نیز کنکاش کرد وبه یافتن یک پاسخ قانع نبود؛ این که عکس معاصر ایرانی حتی در نمایش اماکن عمومی هم دست به بازسازی شبه برانگیز فضاها می زند نشان دهنده این است که این گونه از عکس، تابع هویت پیرامونی اش نیست و اگر عکس معاصر ایران اهمیت تاریخی داشته باشد ، آن را باید در این وجه آن جستجو کرد .
برخی بر این باورند که عدم تناسب عکس با زمان و مکان وقوع آن، کاستی محسوب می شود، حال آنکه در مورد عکس ایران هیچ چیز مستقیم تر از این امتناع به واقعیت، از ارتباط عکس و واقعیت خبر نمی دهد. بازسازی یا اندرونی سازی جهان رخدادها ، بازتاب عدم تطبیق مناسبات ذهنی با واقعیت جاری است . اندرونی که نمی خواهد به رادیکالیسم بیرونی تسلیم شود و هر چند در بسیاری مواقع به شعار و فانتزی زدگی و اگزوتیسم افتاده اما توانسته است در برابر آمرانگی پرده ای بکشد، چنین اختفایی گاه در چیدمان تصنعی عناصر عکس و گاه دیگر در دل سپاری به نرم افزارهای کامپیوتری خود نمایی می کند؛ این کارگردانی تیاتری است به شدت واقعگرا برای استتار واقعیتی که دوستش نمیداریم.
در آخرذکرچند نکته را ضروری می دانــــم اول اینکه این شکل از عکاسی به خاطر پنــــاه جویی به حوزه هــــای خصوصی و خیالی ، عکس اندرونی نــام گـــذاری شد تا بار عـاطفی انــدرونی سازی تاریـخی را نـــیز به شــــنونده منتقل نــــماید. دوم آنـــکه ترکیب ،  indoor photography ما به ازاء دقیقی برای اینگونه از عکس نیست اما حداقل شاید بتواند گویای اجتناب عکس معاصر ایران از جهان بیرونی باشد.نگارنده: گالری هما
تاريخ خبر: 1389/7/21